Δωρεάν κατατακτήρια τεστ από 18 Σεπτεμβρίου 2023

Δωρεάν κατατακτήρια τεστ θα διεξάγονται από 18 Σεπτεμβρίου 2023, καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 18:00-20:00. Καλέστε στο 210 3302051 για να κλείσετε την ημέρα και την ώρα του τεστ.

Share