Εξετάσεις Πιστοποίησης Επιπέδου Γ1

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ1

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1

«ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ C1»

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ

ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:00

Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα

Share