Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2021

Λόγω των συνεχών παρατάσεων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εξαιτίας του COVID-19 (Lockdown), οι προγραμματισμένες εξετάσεις της χειμερινής περιόδου αναβλήθηκαν.

Οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι της χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2020-2021 μπορούν να μεταφέρουν τη συμμετοχή τους για τη θερινή εξεταστική περίοδο. Θα χρειαστεί να στείλουν, μέσω e–mail, έγγραφη επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της θερινής περιόδου.

Οι εξετάσεις των επιπέδων Α1, Α2, Β1 και Β2 θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από μία ημερομηνίες τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο και η ημερομηνία συμμετοχής των υποψηφίων θα καθοριστεί ανάλογα με την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης συμμετοχής τους.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία συμμετοχής τους στις εξετάσεις προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση, την οποία αναγράφουν στο πεδίο «email» της αίτησης εγγραφής στις εξετάσεις.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021:

Επίπεδο Α1: 5, 9 και 16 Ιουνίου 2021.

Επίπεδο Α2: 9, 12 και 30 Ιουνίου και 17 Ιουλίου 2021.

Επίπεδο Β1: 19 και 23 Ιουνίου και 7 και 10 Ιουλίου 2021.

Επίπεδο Β2: 26 Ιουνίου και 3 και 14 Ιουλίου 2021.

Επίπεδο Γ1: 2 Ιουλίου 2021.

Επίπεδο Γ2: 9 Ιουλίου 2021.

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Επίπεδο Α1: Αίτηση συμμετοχής & φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 5 Μαΐου 2021

Επίπεδο Α2: Αίτηση συμμετοχής & φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 12 Μαΐου 2021

Επίπεδο Β1: Αίτηση συμμετοχής & φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 19 Μαΐου 2021

Επίπεδο Β2: Αίτηση συμμετοχής & φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 26 Μαΐου 2021

Επίπεδο Γ1: Αίτηση συμμετοχής & φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 2 Ιουνίου 2021

Επίπεδο Γ2: Αίτηση συμμετοχής & φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 9 Ιουνίου 2021

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες της θερινής περιόδου 2021 θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Ινστιτούτου Πούσκιν, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή εξετάσεων, των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών καθώς και τις συστάσεις των επίσημων Ευρωπαϊκών Φορέων.

Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test), που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ…

Share