Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2022

Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2022

Οι εξετάσεις της θερινής περιόδου 2022 θα πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εξαιτίας του COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή εξετάσεων, των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών καθώς και τις συστάσεις των επίσημων Ευρωπαϊκών Φορέων.

Επίπεδο Α1: 18 Ιουνίου 2022

Επίπεδο Α2: 25 Ιουνίου 2022

Επίπεδο Β1: 4 Ιουνίου 2022

Επίπεδο Β2: 11 Ιουνίου 2022

Επίπεδο Γ1: 17 Ιουνίου 2022

Επίπεδο Γ2: 24 Ιουνίου 2022

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 20 Απριλίου 2022.

Για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής των εξέταστρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω του αναγραφόμενου στην αίτηση συμμετοχής e-mail.

 

Share