Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2023

Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2023

Επίπεδο Α1:  17 Ιουνίου 2023

Επίπεδο Α2:  24 Ιουνίου 2023

Επίπεδο Β1:  3 Ιουνίου 2023

Επίπεδο Β2: 10 Ιουνίου 2023

Επίπεδο Γ1:  16 Ιουνίου 2023

Επίπεδο Γ2:  23 Ιουνίου 2023

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 12 Απριλίου 2023.

Για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής των εξέταστρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω του αναγραφόμενου στην αίτηση συμμετοχής e-mail.

 

Share