Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2020

Ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2020:

Επίπεδο Α1: 13 Ιουνίου 2020. Ώρα έναρξης 9:00.

* Επίπεδο Α2: 20 Ιουνίου και 4 Ιουλίου 2020. Ώρα έναρξης 9:00.

* Επίπεδο Β1: 8, 11, 15 και 18 Ιουλίου 2020. Ώρα έναρξης 9:00.

* Επίπεδο Β2: 6 και 27 Ιουνίου 2020. Ώρα έναρξης 9:00.

Επίπεδο Γ1: 19 Ιουνίου 2020. Ώρα έναρξης 9:00.

Επίπεδο Γ2: 26 Ιουνίου 2020. Ώρα έναρξης 9:00.

* Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία συμμετοχής τους στις εξετάσεις προσωπικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Ινστιτούτου Πούσκιν, με τρόπο όπως ορίζεται στις αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών για τον τρόπο διεξαγωγής των πανελλαδικών (Αριθμ. Φ.251/ 60473 /Α5)

Share