Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2020

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2020 θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Επίπεδο Α1:  13 Ιουνίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 25 Μαΐου 2020).

Επίπεδο Α2:  20 Ιουνίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 1 Ιουνίου 2020).

Επίπεδο Β1:  30 Μαΐου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 11 Μαΐου 2020).

Επίπεδο Β2:  6 Ιουνίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 18 Μαΐου 2020).

Επίπεδο Γ1:  19 Ιουνίου (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 1 Ιουνίου 2020).

Επίπεδο Γ2:  27 Ιουνίου (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 8 Ιουνίου 2020).

Share