Ζητούνται εκπαιδευτικοί θετικής κατεύθυνσης

Ζητούνται καθηγητές θετικής κατεύθυνσης (Μαθηματικοί, Φυσικοί και Χημικοί) για απογευματινή μόνιμη εργασία – διδασκαλία σε παιδιά και εφήβους. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το βιογραφικό τους, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια διδασκαλίας στο e-mail: info@pushkin.gr

Share