Ζητούνται εκπαιδευτικοί

Ζητούνται εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων (δάσκαλοι, φιλόλογοι, φυσικοί, μαθηματικοί, χημικοί, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής με γνώσεις νοηματικής γλώσσας ) για απογευματινή μόνιμη εργασία – διδασκαλία σε παιδιά και εφήβους. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το βιογραφικό τους, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια διδασκαλίας στο e-mail: info@pushkin.gr

Share