Ζητούνται καθηγήτριες/καθηγητές ρωσικής γλώσσας

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ζητά καθηγήτριες/καθηγητές ρωσικής γλώσσας . Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το βιογραφικό τους, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια διδασκαλίας στο e-mail: info@pushkin.gr

Share