Παράδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 και Φεβρουαρίου 2023

Παράδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

Η παραλαβή των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 και Φεβρουαρίου 2023 θα γίνεται από την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023:

  1. Στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 15:00 – 17:00.
    Α. Αυτοπροσώπως από τον κάτοχο του πιστοποιητικού ή τον κηδεμόνα του με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
    Β. Παράδοση σε τρίτο πρόσωπο, βάσει θεωρημένης εξουσιοδότησης από τον κάτοχο του πιστοποιητικού για την παραλαβή του και με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου,
  2. Αποστολή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών/courier, κατόπιν αποστολής στο e-mail του Ινστιτούτου Πούσκιν υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης από δημόσια αρχή, του κατόχου του πιστοποιητικού ή του κηδεμόνα του, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί την αποστολή του πιστοποιητικού μέσω courier. Στην υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται οπωσδήποτε να αναγράφεται η διεύθυνση, στην οποία θα σταλεί το πιστοποιητικό, το κινητό τηλέφωνο καθώς και το Επίπεδο γλωσσομάθειας. Η αποστολή γίνεται με χρέωση του παραλήπτη.
Share