Το Ινστιτούτο Πούσκιν αγαπάει το Θέατρο: «Συνάντηση με τις Τρεις Αδελφές»

Παραστάσεις Παρασκευή 12 & 19 Απριλίου, 21.00

Βρυσάκι, Βρυσακίου 17 Πλάκα, Τ. 2103210179 | Το Ινστιτούτο Πούσκιν συνείσφερε στη σωστή εκφορά και ερμηνεία της ρωσικής γλώσσας

Share