«Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα θριαμβεύσει.» Α.Σ Πούσκιν

«Είμαι ακράδαντα πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα θριαμβεύσει.»
Α.Σ Πούσκιν

«Я твердо уверен, что Греция восторжествует.»
А. С. Пушкин

 

 

Αφορμή για την πεντάλεπτη αυτή παραγωγή είναι η πρόσκληση, που μας απευθύνθηκε για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα σε ένα διεθνή ρωσικό διαγωνισμό.

Αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε – όσο αυτό είναι εφικτό στον περιορισμένο χρόνο των πέντε λεπτών – άγνωστα στο ευρύ κοινό γεγονότα της ιστορικής μας συμπόρευσης.

Να παρουσιάσουμε, ότι ο Πούσκιν και το έργο του αλληλοεπίδρασαν και εξακολουθούν για περισσότερα από διακόσια χρόνια να αλληλενεργούν με την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Οι Έλληνες έδωσαν στους Ρώσους την Ορθόδοξη Πίστη, το Αλφάβητο, τον Καποδίστρια και μέσω αυτού τον νεαρό Πούσκιν.

Οι Ρώσοι συνέδραμαν καθοριστικά τους Έλληνες, στον αγώνα τους για την ελευθερία και συνέβαλαν στην ανεξαρτησία της Ελλάδας.

Ιδρύσαμε το 1992 το Ινστιτούτο Πούσκιν στην Ελλάδα και το καταστήσαμε αρωγό γνώσης, μαθαίνοντας ελληνικά τους ρωσόφωνους και ρωσικά τους Έλληνες και τους ξενόγλωσσους, οι οποίοι διαβιούν στη χώρα μας.

Ο Πούσκιν είναι πέρα από εθνικός ποιητής, είναι η ρωσική γλώσσα, η ρωσική φύση, είναι η ίδια η ρωσική ζωή. Με αυτά τα λόγια άλλωστε πρωτοπαρουσιάστηκαμε στο ελληνικό κοινό – μέσα από την παγκόσμια πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση, που δημιουργήσαμε για τη ρωσική γλώσσα – πριν 32 χρόνια.

Η λειτουργία του ανεξάρτητου εθνικού φορέα μας δεν ήταν πάντοτε απρόσκοπτη. Στηρίχθηκε όμως στην εργασία, την αγάπη και το κοινό όραμα των στελεχών του και των χιλιάδων, όλα αυτά τα χρόνια σπουδαστών του, οι οποίοι αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν τους μοναδικούς χρηματοδότες του.

Στην πορεία αυτών των τριανταδύο χρόνων επιδιώκουμε στην καλύτερη θέαση του κόσμου, που μας περιβάλει, βγαίνοντας από τα “νοητικά σπήλαια” της πλατωνικής θεωρίας. Αναδεικνύουμε τα σημεία σύγκλισης των διαφορετικών πολιτισμών μας, δημιουργούμε γέφυρες επικοινωνίας και ευελπιστούμε σε ένα ειρηνικό και καλύτερο για όλους μας αύριο.

Στάθης Ι. Γιαννίκος

Share