Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας

Φειδίου 18, 10678 Αθήνα, Τηλ.: 210 3302051, fax: 210 3812195

www.iers.grcontact@iers.gr

Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε με το από 21/2/1995 Διάταγμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (Φ.Ε.Κ. 136/Β/1-3-1995). Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μοναδικό μη κυβερνητικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό φορέα ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας καθώς και των άλλων χώρων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Είναι δε εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Μ.Κ.Ο. που διατηρεί η Υπηρεσία Ανάπτυξης Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ. – 4 Διεύθυνση) του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του νόμου 2731/99 α/α 76.


Σύμφωνα με το καταστατικό του το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας έχει τους εξής σκοπούς:

α) Η συμβολή στην πολύπλευρη καλλιέργεια των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

β) Η αλληλογνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό των λαών της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως και με τα επιτεύγματά τους στη σύγχρονη εποχή.

γ) Η προβολή του Ελληνικού πολιτισμού στη Ρωσική Ομοσπονδία και η συμβολή στη αναβάθμιση του ρόλου του Ελληνισμού στη Ρωσία, ως γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

δ) Η συμβολή στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών φορέων των δύο χωρών, όπως και η ανάπτυξη κοινωνικού ρεύματος στις δύο χώρες υπέρ της καλλιέργειας των δεσμών και της συνεργασίας τους σε όλους τους τομείς και σε αμοιβαίο όφελος καθώς και προς όφελος της διεθνούς ασφάλειας, της ειρήνης και της συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση το Ίδρυμα δεν υποκαθιστά τη δραστηριότητα των αρμοδίων κρατικών φορέων των δύο χωρών και δρα εντός των πλαισίων της εξωτερικής πολιτικής, την οποία χαράσσουν οι Υπεύθυνες Κυβερνήσεις της Ελλάδος και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ε) Η επιστημονική μελέτη της ιστορίας των διμερών σχέσεων, όπως και των σύγχρονων ελληνο-ρωσικών σχέσεων στον πολιτικό, διπλωματικό, επιστημονικό, οικονομικό και εμπορικό τομέα και η παροχή επιστημονικών εκτιμήσεων στους ενδιαφερομένους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς χωρίς εμπορικό κέρδος.

στ) Κατά το πνεύμα των ανωτέρω εδαφίων του παρόντος άρθρου το Ίδρυμα μπορεί να επεκτείνει τη συνεργασία του και με άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, όπως και με τη Δημοκρατία της Γεωργίας και τα κράτη της Βαλτικής, δημιουργώντας για τον σκοπό αυτό την κατάλληλη οργανωτική υποδομή.

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του είναι τα ακόλουθα:

α) Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.

β) Η ανταλλαγή επισκέψεων αντιπροσωπειών από και προς τις δύο χώρες.

γ) Η έκδοση περιοδικού δελτίου ή περιοδικού με αντικείμενο τη δραστηριότητα του Ιδρύματος και την πορεία των ελληνο-ρωσικών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

δ) Η εκτέλεση προγραμμάτων ατομικών και συλλογικών μελετών σχετικών με τα ενδιαφέροντα του Ιδρύματος ή τις υπηρεσίες του.

ε) Η συνεργασία με ανάλογα ιδρύματα και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

στ) Η δημιουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης των ελληνο-ρωσικών σχέσεων σε όλους τους τομείς της πολιτικής, διπλωματικής, οικονομικής, εμπορικής, πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας των δύο χωρών, όπως και της ιστορίας των διμερών σχέσεων.

ζ) Η δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, Εντευκτηρίου, Βιβλιοθήκης, Αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και Κέντρου Ρωσικού Τύπου.

η) Η συνεργασία με τους ενδιαφερομένους και καθ’ ύλην αρμοδίους κρατικούς φορείς των δύο χωρών.

θ) Κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο Ιωάννης Γιαννίκος, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων από το έτος 1958 και έχει εκδώσει στην Ελλάδα τις περισσότερες εγκυκλοπαίδειες, όπως τη Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, την Ακαδημαϊκή, την Παγκόσμια Ιστορία της Ε.Σ.Σ.Δ., την Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια των Νέων, την Εγκυκλοπαίδεια Αυτοκινήτου, την Ποιητική Ανθολογία, το Λεξικό των Δύο Φύλων κλπ. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής 1941-1944 στην Ελλάδα αναμείχθηκε ενεργά στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης και για τη δράση του αυτή τιμήθηκε με το παράσημο του στρατάρχη των βρετανικών δυνάμεων Σερ Χάρολντ Αλεξάντερ καθώς και με το μετάλλιο του στρατάρχη του σοβιετικού στρατού Ζούκοφ.

Ο Ιωάννης Γιαννίκος είναι ο πρώτος Έλληνας επιχειρηματίας, που ανοίχτηκε αρχικά στη Σοβιετική και μετέπειτα στη Ρώσικη αγορά. Μάλιστα το έτος 1992 αγόρασε τη μεγαλύτερη Ρώσικη εφημερίδα την «ΠΡΑΒΔΑ», μία από τις δέκα μεγαλύτερες και πιο ιστορικές εφημερίδες του κόσμου.

Από την έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος Ελληνορωσικής Συνεργασίας ο Ιωάννης Γιαννίκος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του και για τη δράση του αυτή είναι βραβευμένος από τη Ρωσική Κυβέρνηση.

Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας έχει τεράστια συμβολή στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, έχοντας διοργανώσει πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Μέρος αυτής της δραστηριότητας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στη διεύθυνση www.iers.gr.

Σημειωτέον ότι το Ίδρυμα διαδραμάτισε και διαδραματίζει τεράστιο ρόλο από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα στην προβολή της Ελλάδας και των ελληνικών θέσεων στη Ρωσία, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των επαναπατρισθέντων – παλιννοστούντων στην Ελλάδα από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. καθώς και στην κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Ιδρύματος προέρχονται από τα κεφάλαια που προέκυψαν από το απαιτούμενο κληροδότημα του ίδιου του Ιωάννη Γιαννίκου και μέσα από τις δράσεις του στο εσωτερικό της χώρας.

Share