Παράδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022

Η παράδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 θα γίνεται από 25 Μαΐου 2022, καθημερινά…