Παράδοση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Η αποστολή των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2020, θα γίνεται από 4 Δεκεμβρίου 2020. Τα πιστοποιητικά…