Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιβλία Ρωσικών | CD-DVD | Ρώσικη Βιβλιοθήκη

Το Ινστιτούτο Πούσκιν, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του και της προσφοράς ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας με σύγχρονες μεθόδους και εγχειρίδια, αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με διάφορους εκδοτικούς οίκους εκπαιδευτικών βιβλίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στη βάση της συνεργασίας αυτής το Ινστιτούτο εισάγει και πωλεί εκπαιδευτικά βιβλία – αναγνωστικά, γραμματικής, συντακτικού, βοηθήματα, ασκήσεις και λύσεων, CD και DVD, που συμβάλλουν στην καλύτερη εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας και τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη διδασκαλία των ρωσικών σε ξένους από το Υπουργείο Παιδείας της Ρωσίας. Στις επόμενες σελίδες, βιβλίαCD και DVDβιβλιοθήκη παρουσιάζονται οι κυριότεροι τίτλοι βιβλίων και CD, τα οποία απευθύνονται στους σπουδαστές του Ινστιτούτου καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν σωστά ρωσικά είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με τον καθηγητή τους και το φροντιστήριο της επιλογής τους. Τα βιβλία και CD μπορούν να αγοραστούν και να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας. Τα βιβλία και τα CD και DVD μπορεί κανείς να τα προμηθευτεί είτε με άμεση αγορά από το Ινστιτούτο Πούσκιν, είτε με παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, είτε στο φαξ του Ινστιτούτου , καθώς και μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας. Το Ινστιτούτο Πούσκιν προμηθεύει με βιβλία και CD πανεπιστήμια, σχολεία, φροντιστήρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Ινστιτούτο θα τα βρείτε στη σελίδα «Επικοινωνία».

Share