Εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Γ1

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ1 

«ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ C 

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ 

ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ 

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:  10:00 

 

Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα

Share