Εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Γ2

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Γ2 

«ДИПЛОМ ПУШКИН» C2

 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ

ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:  10:00

  

Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα.

Share