Εξετάσεις πιστοποίησης θερινής περιόδου 2019

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2019 θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Επίπεδο Α1: 15 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 27 Μαΐου 2019). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA» Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, μετρό στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ». Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα. Ώρα έναρξης των εξετάσεων 10:00.

Επίπεδο Α2: 22 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 3 Ιουνίου 2019). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA» Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, μετρό στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ». Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα. Ώρα έναρξης των εξετάσεων 10:00.

Επίπεδο Β1: 1 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 13 Μαΐου 2019). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA» Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, μετρό στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ». Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα. Ώρα έναρξης των εξετάσεων 10:00.

Επίπεδο Β2: 8 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 20 Μαΐου 2019). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA» Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, μετρό στάση «ΣΥΝΤΑΓΜΑ». Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα. Ώρα έναρξης των εξετάσεων 10:00.

Επίπεδο Γ1: 21 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 3 Ιουνίου 2019). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα. Ώρα έναρξης των εξετάσεων 10:00.

Επίπεδο Γ2: 28 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 10 Ιουνίου 2019). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα. Ώρα έναρξης των εξετάσεων 10:00.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Share