Εξετάσεις Ρωσικών | Πιστοποίηση Ρωσικής Γλώσσας | Επίπεδα Γλωσσομάθειας

Το Ινστιτούτο Πούσκιν λειτουργεί επίσημα, ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με διπλώματα που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Αρχάριος χρήστης Επιπέδου Α1: Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.

Αρχάριος χρήστης Επιπέδου Α2: Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

Ανεξάρτητος χρήστης Επιπέδου Β1: Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

 Ανεξάρτητος χρήστης Επιπέδου Β2: Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με ομιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων δυνατοτήτων.

Αυτάρκης χρήστης Επιπέδου Γ1: Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.

 Αυτάρκης χρήστης Επιπέδου Γ2: Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, ό, τι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

Εξέταστρα:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δωρεάν.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α1 ανέρχεται σε 20,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 30,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α2 ανέρχεται σε 25,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 45,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Β1 ανέρχεται σε 60,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 100,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου B2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ1 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές.

Γενικές πληροφορίες.

Οι τακτικές δοκιμασίες στη ρωσική γλώσσα του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

• τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο  και Φεβρουάριο.

• τη θερινή περίοδο, τον Ιούνιο ή/και Μάιο, Ιούλιο.

 

Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2022

Οι εξετάσεις της θερινής περιόδου 2022 θα πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας εξαιτίας του COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διεξαγωγή εξετάσεων, των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών καθώς και τις συστάσεις των επίσημων Ευρωπαϊκών Φορέων.

Επίπεδο Α1: 18 Ιουνίου 2022 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA», Λεωφ. Αμαλίας 10 Αθήνα (μετρό στάση «Σύνταγμα»), με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 2137/30-04-2022).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

H χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου είναι υποχρεωτική.

Επίπεδο Α2: 25 Ιουνίου 2022 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA», Λεωφ. Αμαλίας 10 Αθήνα (μετρό στάση «Σύνταγμα»), με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 2137/30-04-2022).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

H χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου είναι υποχρεωτική.

Επίπεδο Β1: 4  Ιουνίου 2022 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA», Λεωφ. Αμαλίας 10 Αθήνα (μετρό στάση «Σύνταγμα»), με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 2137/30-04-2022).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

H χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου είναι υποχρεωτική.

Επίπεδο Β2: 11 Ιουνίου 2022 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο «AMALIA», Λεωφ. Αμαλίας 10 Αθήνα (μετρό στάση «Σύνταγμα»), με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 2137/30-04-2022).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

H χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου είναι υποχρεωτική.

Επίπεδο Γ1: 17 Ιουνίου 2022 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο  Ινστιτούτο Πούσκιν, με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 2137/30-04-2022).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 9:00

H χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου είναι υποχρεωτική.

Επίπεδο Γ2: 24 Ιουνίου 2022 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο  Ινστιτούτο Πούσκιν, με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 2137/30-04-2022).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 9:00

H χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του εξεταστικού κέντρου είναι υποχρεωτική.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 20 Απριλίου 2022.

Για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής των εξέταστρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω του αναγραφόμενου στην αίτηση συμμετοχής e-mail.

 

Για τα Επίπεδα Α1 και Α2   οργανώνονται εξετάσεις για:

• παιδιά 8-12 ετών

ενηλίκους και εφήβους από 13 ετών

Για τα Επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και Γ2 οργανώνονται εξετάσεις μόνο για ενηλίκους και εφήβους από 13 ετών.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας Επιπέδου Γ2 είναι απαραίτητη η διαδοχική απόκτηση των πιστοποιητικών Επιπέδου Β2 και Επιπέδου Γ1.

Οι εξεταζόμενοι, οι οποίοι απέτυχαν σε κάποια/ες ενότητες έχουν δικαίωμα σε επαναληπτική εξέταση αυτής/αυτών έως και δύο (2) φορές για τις επόμενες τρεις (3) εξεταστικές περιόδους.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται εξήντα (60) ημέρες προ της διενέργειας αυτής. Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία δοκιμασιών.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

 • Αίτηση συμμετοχής ( πατήστε εδώ )

• Αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων. Τα έξοδα της τράπεζας βαρύνουν τον καταθέτη.

• Φωτοτυπικό αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου/πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας

Την ημέρα διενέργειας των δοκιμασιών οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών σαράντα (40) λεπτά πριν την έναρξή τους και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς/ διαβατήριο/πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.

Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Για το περιεχόμενο των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν στις αντίστοιχες σελίδες του κάθε Επιπέδου. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την καταβολή των εξέταστρων μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν.

Share