Εξετάσεις πιστοποίησης χειμερινής περιόδου 2021-2022

Ενδεικτικές ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2021 – 2022:

Επίπεδο Α1: 5 Φεβρουαρίου 2022.

Επίπεδο Α2: 12 Φεβρουαρίου 2022.

Επίπεδο Β1: 27 Νοεμβρίου 2021.

Επίπεδο Β2: 4 Δεκεμβρίου 2021.

Επίπεδο Γ1: 10 Δεκεμβρίου 2021.

Επίπεδο Γ2: 14 Ιανουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως και 5 Νοεμβρίου 2021

Share