Εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2023

Επίπεδο Α1:  17 Ιουνίου 2023

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο AMALIA Λεωφόρος Αμαλίας 10 Αθήνα (μετρό στάση «Σύνταγμα»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, σαράντα  (40) λεπτά νωρίτερα.

 

Επίπεδο Α2:  24 Ιουνίου 2023

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο AMALIA Λεωφόρος Αμαλίας 10 Αθήνα (μετρό στάση «Σύνταγμα»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, σαράντα  (40) λεπτά νωρίτερα.

 

Επίπεδο Β1:  3 Ιουνίου 2023

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο AMALIA Λεωφόρος Αμαλίας 10 Αθήνα (μετρό στάση «Σύνταγμα»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, σαράντα  (40) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Β2: 10 Ιουνίου & 23 Ιουνίου 2023

 

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν Φειδίου 18, Αθήνα (7ος όροφος) (μετρό στάση «Πανεπιστήμιο», «Ομόνοια»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, σαράντα  (40) λεπτά νωρίτερα.

 

Επίπεδο Γ1:  16 Ιουνίου 2023

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν Φειδίου 18, Αθήνα (7ος όροφος) (μετρό στάση «Πανεπιστήμιο», «Ομόνοια»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, δέκα πέντε  (15) λεπτά νωρίτερα.

 

Επίπεδο Γ2:  23 Ιουνίου 2023

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν Φειδίου 18, Αθήνα (7ος όροφος) (μετρό στάση «Πανεπιστήμιο», «Ομόνοια»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, δέκα πέντε  (15) λεπτά νωρίτερα.

 

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 12 Απριλίου 2023.

Για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής των εξέταστρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω του αναγραφόμενου στην αίτηση συμμετοχής e-mail.

Share