Εξετάσεις πιστοποίησης χειμερινής περιόδου 2019 – 2020

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2019 – 2020 θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Επίπεδο Α1: 1 Φεβρουαρίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 13 Ιανουαρίου 2020).

Επίπεδο Α2: 16 Νοεμβρίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 25 Οκτωβρίου 2019).

Επίπεδο Β1: 24 Νοεμβρίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 4 Νοεμβρίου 2019).

Επίπεδο Β2: 1 Δεκεμβρίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 11 Νοεμβρίου 2019).

Επίπεδο Γ1: 6 Δεκεμβρίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 18 Νοεμβρίου 2019).

Επίπεδο Γ2: 10 Ιανουαρίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 20 Δεκεμβρίου 2019).

Share