Εξετάσεις πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2023 – 2024

Επίπεδο Α1:  3 Φεβρουαρίου 2024

Επίπεδο Α2:  10 Φεβρουαρίου 2024

Επίπεδο Β1:  25 Νοεμβρίου 2023 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν Φειδίου 18, Αθήνα (7ος όροφος) (μετρό στάση «Πανεπιστήμιο», «Ομόνοια»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, σαράντα  (40) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Β2:  2 Δεκεμβρίου 2023 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν Φειδίου 18, Αθήνα (7ος όροφος) (μετρό στάση «Πανεπιστήμιο», «Ομόνοια»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, σαράντα  (40) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Γ1:   8 Δεκεμβρίου 2023 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν Φειδίου 18, Αθήνα (7ος όροφος) (μετρό στάση «Πανεπιστήμιο», «Ομόνοια»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, δέκα πέντε  (15) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Γ2:  12 Ιανουαρίου 2024 (Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν Φειδίου 18, Αθήνα (7ος όροφος) (μετρό στάση «Πανεπιστήμιο», «Ομόνοια»).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τον έλεγχο και την ταυτοποίησή τους οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρου του εξεταστικού κέντρου, δέκα πέντε  (15) λεπτά νωρίτερα.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 27 Οκτωβρίου 2023.

Για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής των εξέταστρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω του αναγραφόμενου στην αίτηση συμμετοχής τους e-mail μετά την 27 Οκτωβρίου 2023.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων:  10:00

Share