Εξετάσεις πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2020 – 2021

*Ενδεικτικές ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2020 – 2021

Επίπεδο Α1: 6 Φεβρουαρίου 2021 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 5 Ιανουαρίου 2021).

Επίπεδο Α2: 13 Φεβρουαρίου 2021 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 12 Ιανουαρίου 2021).

Επίπεδο Β1: Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Ινστιτούτου Πούσκιν ενημερώνει τους υποψηφίους της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2020 ότι, οι εξετάσεις θα μεταφερθούν σε χρόνο που θα καθοριστεί αργότερα βάσει των αποφάσεων των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Επίπεδο Β2: Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Ινστιτούτου Πούσκιν ενημερώνει τους υποψηφίους της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2020 ότι, οι εξετάσεις θα μεταφερθούν σε χρόνο που θα καθοριστεί αργότερα βάσει των αποφάσεων των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Επίπεδο Γ1: Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Ινστιτούτου Πούσκιν ενημερώνει τους υποψηφίους της εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2020 ότι, οι εξετάσεις θα μεταφερθούν σε χρόνο που θα καθοριστεί αργότερα βάσει των αποφάσεων των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Επίπεδο Γ2: Η Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Ινστιτούτου Πούσκιν ενημερώνει τους υποψηφίους της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 ότι, οι εξετάσεις θα μεταφερθούν σε χρόνο που θα καθοριστεί αργότερα βάσει των αποφάσεων των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

*Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων της χειμερινής περιόδου πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Ινστιτούτου Πούσκιν, με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020).

Share