Εξετάσεις πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2020 – 2021

*Ενδεικτικές ημερομηνίες των εξετάσεων πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2020 – 2021

Επίπεδο Α1: 6 Φεβρουαρίου 2021 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 5 Ιανουαρίου 2021).

Επίπεδο Α2: 13 Φεβρουαρίου 2021 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 12 Ιανουαρίου 2021).

Επίπεδο Β1: 21 Νοεμβρίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 20 Οκτωβρίου 2020).

Επίπεδο Β2: 5 Δεκεμβρίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 3 Νοεμβρίου 2020).

Επίπεδο Γ1: 11 Δεκεμβρίου 2020 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 10 Νοεμβρίου 2020).

Επίπεδο Γ2: 15 Ιανουαρίου 2021 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 15 Δεκεμβρίου 2020).

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

*Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων της χειμερινής περιόδου πιθανόν να τροποποιηθούν εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Οι γραπτές και προφορικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Ινστιτούτου Πούσκιν, με τρόπο όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Εσωτερικών (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020).

Share