Εξετάσεις πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2022-2023

Επίπεδο Β1: 26 Νοεμβρίου 2022

Επίπεδο Β2: 3 Δεκεμβρίου 2022

Επίπεδο Γ1: 9 Δεκεμβρίου 2022

Επίπεδο Γ2: 20 Ιανουαρίου 2023

Επίπεδο Α1: 4 Φεβρουαρίου 2023

Επίπεδο Α2: 11 Φεβρουαρίου 2023

 

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις και φωτοαντίγραφο ταυτότητας θα γίνονται δεκτά έως και 27 Οκτωβρίου 2022.

Για τον τρόπο και την ημερομηνία καταβολής των εξέταστρων, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω του αναγραφόμενου στην αίτηση συμμετοχής e-mail.

Share