Η γνώμη σας

Το Ινστιτούτο Πούσκιν πρωτοπόρο και με πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία και την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα έχει αντιληφθεί πλήρως σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει ότι η ομαλή και αποδοτική λειτουργία ενός φορέα συναρτάται πλήρως από την άριστη κατάρτιση και συμπεριφορά των εργαζόμενων που των στελεχώνουν καθώς και από τις σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις του. Μέσα από το πρίσμα αυτό και καλλιεργώντας τις δυναμικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα στελέχη, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στους σπουδαστές, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες, θεωρούμε ότι αυτές μπορούν να βελτιώνονται όταν διατυπώνονται απόψεις, παρατηρήσεις αλλά και παράπονα. Έτσι είμαστε δεκτικοί της όποιας επισήμανσης γίνεται από μέρους σας και η οποία αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση των προσφερόμενων από μέρους μας υπηρεσιών καθώς και στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας έργου.

    Share