Έναρξη νέου τμήματος για αρχαρίους επιπέδου Α1 στις 17 Ιανουαρίου 2019. Πρόγραμμα μαθημάτων: Τρίτη & Πέμπτη 18:00-20:00.