Οι εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2019  θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Επίπεδο Α1:  15 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές έως και 27 Μαίου 2019).

Επίπεδο Α2:  22 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές έως και 3 Ιουνίου 2019).

Επίπεδο Β1:  1 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές έως και 13 Μαίου 2019).

Επίπεδο Β2:  8 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές έως και 20 Μαίου 2019).

Επίπεδο Γ1:  21 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές έως και 3 Ιουνίου 2019).

Επίπεδο Γ2:  28 Ιουνίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής  θα γίνονται δεκτές έως και 10 Ιουνίου 2019).