Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

• Α1 «στοιχειώδης γνώση»

• Α2 «βασική γνώση»

• Β1 «μέτρια γνώση»

• Β2 «καλή γνώση»

• Γ1 «πολύ καλή γνώση»

• Γ2 «άριστη γνώση»

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2017-2018 θα διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Επίπεδο Α1: 16 Ιουνίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και 29  Μαίου 2018). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “AMALIA”, Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, στάση μετρό “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”. Ώρα έναρξης 10:00. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Α2: 23 Ιουνίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και 4 Ιουνίου 2018). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “AMALIA”, Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, στάση μετρό “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”. Ώρα έναρξης 10:00. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Β1: 26 Μαίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και 7 Μαίου 2018). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “AMALIA”, Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, στάση μετρό “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”. Ώρα έναρξης 10:00. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Β2: 2 Ιουνίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και 14  Μαίου 2018). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο “AMALIA”, Λεωφ. Αμαλίας 10, Αθήνα, στάση μετρό “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”. Ώρα έναρξης 10:00. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων σαράντα (40) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Γ1: 8 Ιουνίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και 21 Μαίου 2018). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν, Φειδίου 18 Αθήνα, 7ος όροφος, στάση μετρό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” & “ΟΜΟΝΟΙΑ”. Ώρα έναρξης 10:00. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα.

Επίπεδο Γ2: 15 Ιουνίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται έως και 29  Μαίου 2018). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Ινστιτούτο Πούσκιν, Φειδίου 18 Αθήνα, 7ος όροφος, στάση μετρό “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” & “ΟΜΟΝΟΙΑ”. Ώρα έναρξης 10:00. Οι εξεταζόμενοι θα βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων δέκα πέντε (15) λεπτά νωρίτερα.

Εξέταστρα:

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α1 ανέρχεται σε 20,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 30,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α2 ανέρχεται σε 25,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 45,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Β1 ανέρχεται σε 60,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 100,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου B2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ1 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 160,00 € για μη σπουδαστές.

Γενικές πληροφορίες.

Οι τακτικές δοκιμασίες στη ρωσική γλώσσα του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

• τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Φεβρουάριο

• τη θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο, Ιούνιο.

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τα Επιπέδα Α1, Α2 και Β1 οργανώνονται: εξετάσεις για:

παιδία 8-12 χρονών

εφήβους και ενηλίκους από 13.ετών

Για τα Επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 οργανώνονται εξετάσεις μόνο για εφήβους και ενηλίκους από 13 ετών.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας Επιπέδου Γ2 είναι απαραίτητη η διαδοχική απόκτηση των πιστοποιητικών Επιπέδου Β2 και Επιπέδου Γ1.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται εξήντα (60) ημέρες προ της διενέργειας αυτής. Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία δοκιμασιών.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

 • Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ )

• Αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων

• Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Την ημέρα διενέργειας των δοκιμασιών οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών 40 λεπτά πριν την έναρξή τους  και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.

Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Για το περιεχόμενο των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν στις αντίστοιχες σελίδες του κάθε Επιπέδου. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την καταβολή των εξέταστρων μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν.