ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 – Α2

Ρυθμός εκμάθησης Πρόγραμμα Τρόπος Πληρωμής
Μέτριος 110 ώρες 4 ώρες/εβδομάδα Εφάπαξ 735,00 € Για 110 ώρες 2 Δόσεις 2 x 410,00 Για κάθε 55 ώρες 8 Δόσεις 8 x 120,00 € Για κάθε 14 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ:  20,00 €.Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Για την προαγωγή στο επόμενο έτος απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή του σπουδαστή στα διαγωνίσματα του Ινστιτούτου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α1 ανέρχεται σε 20,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 30,00 € για μη σπουδαστές. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α2 ανέρχεται σε 25,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 45,00 € για μη σπουδαστές.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 22,00€ το άτομο, τα δύο άτομα (2 x 13,00€) και τα τρία άτομα (3 x 10,50€) ανά ώρα και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. Εξ αποστάσεως (skype) χρεώνονται με 20,00€/ώρα για ένα (1) άτομο και 11,00€/ώρα τα δύο (2) άτομα.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5 % σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών)

γ) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.