Το Ινστιτούτο Πούσκιν παρέχει συνδρομές για τα περιοδικά έντυπα της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Inform-Systema για την Ελλάδα.

Στη σελίδα του Ρωσικού Τύπου μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες των περιοδικών εντύπων που καλύπτουν την παρακάτω θεματολογία:

CODE – SUBJECT (THEMATIC)

01 – Social and political editions

02 – General scientific journals

03 – Physics. Astronomy

04 – Chemical sciences. Chemical Industry

05 – Mathematical sciences

06 – Economic sciences

07 – Technical sciences

08 – Biological sciences

09 – Medicine. Public health

10 – Geology. Geography

11 – Social sciences

12 – History. Archives

13 – Ecology. Environment protection

15 – State and law. Juridical sciences

16 – Family and marriage

20 – Reference publications. Guidebooks. Catalogues

21 – Extractive industry

22 – Processing of raw materials. Metallurgy

23 – Machine building. Engineering. Equipment

24 – Computers. Cybernetics. Electronics

25 – Power engineering

26 – Science fiction. Fantasy. Detective stories

27 – Light and food industry

28 – Printing and publishing. Libraries

29 – Transport

30 – Communications. Broadcasting

31 – Construction. Architecture

32 – Agriculture. Farming and forestry

33 – Economic trends. Trade. Business. Market

34 – Standards. Normative acts

35 – Finance. Banking. Statistics

36 – Patents

37 – Fashion. Interior

38 – Social welfare. Pension issues

39 – Aviation and Aerospace

40 – Military review

41 – Literary editions

42 – Art. Culture

43 – Editions for children and juniors

44 – Physical culture. Sports. Tourism

45 – Pedagogics. Education

46 – Religious editions

47 – Scientific-popular editions

48 – Women’s issues

49 – Hobby. Leisure. Publications for skilled craftsmen

50 – Astrology. Occult sciences

51 – Puzzles. Entertainment

52 – Satire. Humor

53 – Universal editions

60 – Publications of the “VINITI” research institute

61 – Men’s issues

62 – Advertising. Marketing

63 – Nature. Animals and plants

64 – International affairs

65 – Safety

66 – Oil and Gas

90 – Publications of the bodies of scientific and technical information