Το Ινστιτούτο Πούσκιν ζητεί καθηγήτριες/καθηγητές της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με επάρκεια προσόντων.

Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: [email protected]

Институт русского языка им. А. С. Пушкина приглашает к сотрудничеству квалифицированных преподавателей русского языка как иностранного.

Резюме просим направлять на электронный адрес: [email protected]

27 Μαίου 2013

Το Ινστιτούτο Πούσκιν:

• Αναζητά συνεργάτη με άριστες γνώσεις σε θέματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών και ρωσικής γλώσσας.

• Επιθυμεί να προσλάβει σε θέση μόνιμης απασχόλησης, άτομο έως 30 ετών με άριστες γνώσεις Ελληνικών – Ρωσικών. Επιθυμητή η επιπλέον γνώση Αγγλικών.

Πληροφορίες στην γραμματεία του Ινστιτούτου, καθημερινά από 10:00-18:00, τηλ.210-3302051, e-mail:[email protected]

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013

Το Ινστιτούτο Πούσκιν προσφέρει τη δυνατότητα σε απόφοιτους – τελειόφοιτους τμημάτων Ρωσικής γλώσσας να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Πληροφορίες στην γραμματεία του Ινστιτούτου, καθημερινά από 10:00-18:00,τηλ.210-3302051, e-mail:[email protected]

Το Ινστιτούτο Πούσκιν δίνει τη δυνατότητα, σε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, να εργαστούν σε αυτό ως καθηγητές-καθηγήτριες ρωσικής γλώσσας. Η δυνατότητα παρέχεται και σε αλλοδαπούς, που δεν γνωρίζουν ελληνικά, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να παραδίδουν μαθήματα ρωσικών βάσει άλλης τρίτης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν λεπτομερές βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή φαξ στο 210 3812195 ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Φειδίου 18, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα.