ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας και εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε ρωσόφωνους το Ινστιτούτο Πούσκιν προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

α) ατομικά μαθήματα (ιδιαίτερα) στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου

β) ομαδικά μαθήματα σε τμήματα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου

γ) ομαδικά μαθήματα σε χώρο υπόδειξης του ενδιαφερόμενου φορέα ή της ομάδας των σπουδαστών

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ρωσόφωνους διεξάγονται με βάση τα ρωσικά, αλλά εφόσον ζητηθεί και κατόπιν συνεννόησης με το Ινστιτούτο, υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθούν μαθήματα με βάση τα ουκρανικά, τα γεωργιανά ή άλλη γλώσσα. Εάν είναι επιθυμητό να γίνουν τα μαθήματα με βάση άλλη ξένη γλώσσα, αυτό είναι εφικτό μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Σπουδών του Ινστιτούτου, προκειμένου από κοινού να διερευνηθεί η περίοδος των προσφερομένων υπηρεσιών, η ζητούμενη γλώσσα, αφού συνυπολογιστούν πρώτα και άλλα δεδομένα, όπως αριθμός εκπαιδευομένων ατόμων, τόπος διεξαγωγής μαθημάτων κλπ.

 ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019

Ρυθμός  εκμάθησης Πρόγραμμα Τρόπος Πληρωμής
  Μέτριος 100 ώρες 4 ώρες/εβδομάδ Δευτέρα & Τετάρτη 11:00-13:00 Εφάπαξ 750,00 € Για 100 ώρες 2 Δόσεις 2 x 400,00 € Για κάθε 50 ώρες 6 Δόσεις 6 x 130,00 € Για κάθε 16 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ: Η εγγραφή στο Ινστιτούτο ανέρχεται σε 20,00€ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 20,00 € το άτομο, τα δύο άτομα (2 х 14,00 €) και τα τρία άτομα (3 х 11,00 €) ανά ώρα και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Έκπτωση έως 7% για τους ανέργους, τα Α.Μ.Ε.Α., τους σπουδαστές, που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ελληνικών).

γ) Για φοιτητές γίνεται έκπτωση 7%.

δ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5% σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών)

ε) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν  έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.