ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
 ...   η εικόνα της ημέρας

-


26 апреля 1906 года П.А. Столыпин был назначен министром внутренних дел Российской империи. На этой должности Столыпин оставался вплоть до своей смерти, последовавшей вследствие покушения в сентябре 1911 года. В историю Столыпин вошел как энергичный и дальновидный политик, проводивший прогрессивные реформы.