Μαθήματα ρωσικών για ενήλικες και εφήβους από 13 χρονών

Τα μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2

 

Διδακτικές ώρες  

Πρόγραμμα

 

 

 

Τρόπος Πληρωμής  

 

110 ώρες

Επίπεδα  Α1-Α2

ή

Επίπεδο Β1

ή

Επίπεδο Β2.1

ή

Επίπεδο Β2.2

4 ώρες/εβδομάδα

Οκτώβριος 2023– Μάιος 2024

Εφάπαξ

865,00 €

για 110 ώρες

2 Δόσεις

2 x 480,00 €

για κάθε 55 ώρες

8 Δόσεις

8 x 140,00 €

για κάθε 14 ώρες

Δευτέρα & Τετάρτη

 

11:00-13:00

ή

18:00-20:00

ή

20:00-22:00

Τρίτη & Πέμπτη

11:00-13:00

ή

18:00-20:00

ή

20:00-22:00

220 ώρες

Επίπεδα Α1-Α2-Β1

ή

Επίπεδο Β2

 

8 ώρες/εβδομάδα

2 Δόσεις

2 x 865,00 €

για κάθε 110 ώρες

4 Δόσεις

4 x 480,00 €

για κάθε 55 ώρες

8 Δόσεις

8 x 280,00 €

για κάθε 27 ώρες

 

Δευτέρα & Τετάρτη 19:00-22:00

& Παρασκευή 19:00-21:00

Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024

 

170 ώρες

Επίπεδα Α2-Β1

 

6 ώρες/εβδομάδα

Εφάπαξ

1.245,00 €

για 170 ώρες

2 Δόσεις

2 x 735,00 €

για κάθε 85 ώρες

8 Δόσεις

8 x 204,00 €

για κάθε 21 ώρες

 

Δευτέρα & Τετάρτη & Παρασκευή

18:00-20:00

Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024

 

60 ώρες

Επίπεδο Α1

ή

Επίπεδο Α2

 

2 ώρες /εβδομάδα

Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024

 

Εφάπαξ

470,00€

για 60 ώρες

 

2 Δόσεις

2 x 260,00 €

για κάθε 30 ώρες

110 ώρες

Επίπεδο Γ1.1

ή

Επίπεδο Γ1.2

ή

Επίπεδο Γ2.1

ή

Επίπεδο Γ2.2

 

4 ώρες/εβδομάδα

Οκτώβριος 2023 – Μάιος 2024

Εφάπαξ

870,00 €

για 110 ώρες

2 Δόσεις

2 x 485,00 €

για κάθε 55 ώρες

8 Δόσεις

8 x 145,00 €

για κάθε 14 ώρες

 

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20,00€. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Τα έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής βαρύνουν εξολοκλήρου τον καταθέτη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα  ως εξής:

Στο χώρο του Ινστιτούτου τα μαθήματα χρεώνονται:

Ένα (1) άτομο : 25,00 €/ 1 ώρα ,

Δύο (2) άτομα:  14,00 €/ 1 ώρα ανά άτομο,

Τρία (3) άτομα: 11,00 €/ 1 ώρα ανά άτομο.

Τα εξ’ αποστάσεως (διαδικτυακά) μαθήματα χρεώνονται με 20,00€/1 ώρα για ένα (1) άτομο.

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Έκπτωση έως 7% για: εφήβους, φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ, σπουδαστές, που είναι μέλη πολύτεκνης/τρίτεκνης οικογένειας, τα μέλη των οικογενειών, των οποίων το ένα μέλος έχει καταγωγή από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. Αφορά στην συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών.

γ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5% σε κάθε μέλος. Αφορά στην συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών.

δ) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

Κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δωρεάν κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Επίπεδο γνώσης

της ρωσικής γλώσσας

Διδακτικές ώρες Τίτλος πιστοποιητικού

Α1

Στοιχειώδης γνώση

60 ώρες

СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Русский язык – Уровень А1 – Выживание»

Α2

Θεμελιώδης

γνώση

60 ώρες

СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Русский язык – Уровень А2 – Начальный»

Β1

Μέτρια γνώση

110 ώρες

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Русский язык – Элементарный уровень В1»

Β2

Καλή γνώση

220 ώρες

 

СЕРТИФИКАТ

«Русский язык – Пороговый уровень В2»

Γ1/C1

Πολύ καλή γνώση

220 ώρες

 

СЕРТИФИКАТ

«Русский язык – Постпороговый уровень С1»

Γ2/C2

Άριστη γνώση

220 ώρες

ДИПЛОМ

«ПУШКИН» – Знание русского языка в совершенстве. С2

Share