Μαθήματα ρωσικών για ενήλικες

Προγράμματα Μαθημάτων Ρώσικης Γλώσσας Για Ενήλικες

Δίδακτρα – Εξέταστρα Ακαδημαϊκού Έτους 2018/2019

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1 και Β2
Ρυθμός εκμάθησης Πρόγραμμα Τρόπος Πληρωμής
Μέτριος 110 ώρες

Επίπεδα Α1-Α2

4 ώρες/εβδομάδα Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019 Εφάπαξ 865,00 € Για 110 ώρες 2 Δόσεις 2 x 480,00 € Για κάθε 55 ώρες 8 Δόσεις 8 x 140,00 € Για κάθε 14 ώρες
Δευτέρα & Τετάρτη 11:00-13:00

ή

18:00-20:00

ή

20:00-22:00

Τρίτη & Πέμπτη 11:00-13:00

ή

18:00-20:00

ή

20:00-22:00

Εντατικός 220 ώρες 8 ώρες/εβδομάδα Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019 2 Δόσεις 2 x 865,00 € Για κάθε 110 ώρες 4 Δόσεις 4 x 480,00 € Για κάθε 55 ώρες 8 Δόσεις 8 x 280,00 € Για κάθε 27 ώρες
Δευτέρα & Τετάρτη 19:00-22:00 & Παρασκευή 19:00-21:00 (Επίπεδα Α1-Α2-Β1)

Δευτέρα & Τετάρτη 19:00-22:00 &

Παρασκευή 19:00-21:00

(Επίπεδο Β2)

Ημιεντατικός 220 ώρες Επίπεδα

Α1-Α2-Β1

6 ώρες / εβδομάδα Τρίτη & Πέμπτη 19:00–22:00 Οκτώβριος 2018 – Ιούνιος 2019 (170 ώρες) &

Οκτώβριος 2019 – Νοέμβριος 2019 (50 ώρες)

2 Δόσεις 2 x 865,00 € Για κάθε 110 ώρες 5 Δόσεις 5 x 390,00 € Για κάθε 44 ώρες 10 Δόσεις 10 x 225,00 € Για κάθε 22 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20,00€. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Για την προαγωγή στο επόμενο έτος απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή του σπουδαστή στα διαγωνίσματα του Ινστιτούτου.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α1 ανέρχεται σε 20,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 30,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α2 ανέρχεται σε 25,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 45,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Β1 ανέρχεται σε 60,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 100,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Β2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 160,00 € για μη σπουδαστές.

Κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δωρεάν καθημερινά 18:00 – 20:00.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 25,00 €/ώρα το άτομο, τα δύο άτομα (2 х 14,00 €/ώρα) και τα τρία άτομα (3 х 11,00 €/ώρα) και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. Εξ αποστάσεως (skype) χρεώνονται με 20,00€/ώρα για ένα (1) άτομο και 11,00€/ώρα τα δύο (2) άτομα.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Έκπτωση έως 7% για: φοιτητές, ανέργους, Α.Μ.Ε.Α., σπουδαστές, που είναι μέλη πολύτεκνης/τρίτεκνης  οικογένειας, τα μέλη των οικογενειών, των οποίων το ένα μέλος έχει καταγωγή από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

γ)Έκπτωση έως 15% για μαθητές λυκείου. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

δ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5 % σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών)

ε) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν  έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018/2019  ΕΠΙΠΕΔΑ Γ1 ΚΑΙ Γ2

Ρυθμός εκμάθησης Διδακτικές ώρες/εβδομ. Εφάπαξ Τρόπος πληρωμής Δόσεις Δόσεις
Μέτριος 110 ώρες 4 επί 8 μήνες Οκτώβριος 2018 – Μάιος 2019 870,00 € Για κάθε 110 ώρες 2 X 485,00 € Για κάθε 55 ώρες 8 X 145,00 € Για κάθε 14 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20,00€. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Για την προαγωγή στο επόμενο έτος απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή του σπουδαστή στα διαγωνίσματα του Ινστιτούτου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ1 ανέρχεται σε 110,00 €  για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές. Η συμμετοχή στις εξετάσεις τoυ Επιπέδου Γ2ανέρχεται σε 110,00 €  για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 160,00 € για μη σπουδαστές.

Κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται δωρεάν καθημερινά 18:00 – 20:00.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 25,00 €/ώρα το άτομο, τα δύο άτομα (2 х 14,00 €/ώρα) και τα τρία άτομα (3 х 11,00 €/ώρα)  και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. Εξ αποστάσεως (skype) χρεώνονται με 20,00€/ώρα για ένα (1) άτομο και 11,00€/ώρα τα δύο (2) άτομα.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Έκπτωση έως 7% για: φοιτητές, ανέργους, Α.Μ.Ε.Α., σπουδαστές, που είναι μέλη πολύτεκνης /τρίτεκνης οικογένειας τα μέλη των οικογενειών, των οποίων το ένα μέλος έχει καταγωγή από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

γ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5 % σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών)

δ) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Share