Μαθήματα ρωσικών για ενήλικες και εφήβους από 13 χρονών

Τα μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σε όλον τον κόσμο.

Προγράμματα Μαθημάτων και Δίδακτρα Ρωσικής Γλώσσας Για Εφήβους και Ενήλικες

ΕΠΙΠΕΔΑ Α1, Α2, Β1 και Β2

Ρυθμός εκμάθησης Πρόγραμμα Τρόπος Πληρωμής
Μέτριος 110 ώρες

Επίπεδα Α1-Α2

4 ώρες/εβδομάδα Οκτώβριος 2021 – Μάιος 2022 Εφάπαξ 865,00 € Για 110 ώρες 2 Δόσεις 2 x 480,00 € Για κάθε 55 ώρες 8 Δόσεις 8 x 140,00 € Για κάθε 14 ώρες
Δευτέρα & Τετάρτη 11:00-13:00

ή

18:00-20:00

ή

20:00-22:00

Τρίτη & Πέμπτη 11:00-13:00

ή

18:00-20:00

ή

20:00-22:00

Εντατικός 220 ώρες 8 ώρες/εβδομάδα Οκτώβριος 2021 – Μάιος 2022 2 Δόσεις 2 x 865,00 € Για κάθε 110 ώρες 4 Δόσεις 4 x 480,00 € Για κάθε 55 ώρες 8 Δόσεις 8 x 280,00 € Για κάθε 27 ώρες
Δευτέρα & Τετάρτη 19:00-22:00 & Παρασκευή 19:00-21:00 (Επίπεδα Α1-Α2-Β1)

Δευτέρα & Τετάρτη 19:00-22:00 &

Παρασκευή 19:00-21:00

(Επίπεδο Β2)

Ημιεντατικός 220 ώρες Επίπεδα

Α1-Α2-Β1

6 ώρες / εβδομάδα Τρίτη & Πέμπτη 19:00–22:00 Οκτώβριος 2021 – Ιούνιος 2022 (170 ώρες) &

Οκτώβριος 2022 – Νοέμβριος 2022 (50 ώρες)

2 Δόσεις 2 x 865,00 € Για κάθε 110 ώρες 5 Δόσεις 5 x 390,00 € Για κάθε 44 ώρες 10 Δόσεις 10 x 225,00 € Για κάθε 22 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20,00€. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 25,00 €/ώρα το άτομο, τα δύο άτομα (2 х 14,00 €/ώρα) και τα τρία άτομα (3 х 11,00 €/ώρα) και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. Εξ αποστάσεως (skype) χρεώνονται με 20,00€/ώρα για ένα (1) άτομο και 11,00€/ώρα τα δύο (2) άτομα.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Έκπτωση έως 7% για: φοιτητές, ανέργους, Α.Μ.Ε.Α., σπουδαστές, που είναι μέλη πολύτεκνης/τρίτεκνης  οικογένειας, τα μέλη των οικογενειών, των οποίων το ένα μέλος έχει καταγωγή από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

γ)Έκπτωση έως 15% για μαθητές γυμνασίου – λυκείου. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

δ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5 % σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

ε) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  γίνονται δωρεάν καθημερινά 18:00 – 20:00.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν  έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προγράμματα Μαθημάτων και Δίδακτρα Ρώσικης Γλώσσας Για Ενήλικες

ΕΠΙΠΕΔΑ Γ1 , Γ2
Ρυθμός εκμάθησης Διδακτικές ώρες/εβδομ. Εφάπαξ Τρόπος πληρωμής Δόσεις Δόσεις
Μέτριος 110 ώρες 4 επί 8 μήνες Οκτώβριος 2021– Μάιος 2022 870,00 € Για κάθε 110 ώρες 2 X 485,00 € Για κάθε 55 ώρες 8 X 145,00 € Για κάθε 14 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20,00€. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 25,00 €/ώρα το άτομο, τα δύο άτομα (2 х 14,00 €/ώρα) και τα τρία άτομα (3 х 11,00 €/ώρα)  και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. Εξ αποστάσεως (skype) χρεώνονται με 20,00€/ώρα για ένα (1) άτομο και 11,00€/ώρα τα δύο (2) άτομα.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Έκπτωση έως 7% για: φοιτητές, ανέργους, Α.Μ.Ε.Α., σπουδαστές, που είναι μέλη πολύτεκνης /τρίτεκνης οικογένειας τα μέλη των οικογενειών, των οποίων το ένα μέλος έχει καταγωγή από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

γ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5 % σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

δ) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γίνονται δωρεάν καθημερινά 18:00 – 20:00.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Share