Μαθήματα ρωσικών για παιδιά

Προγράμμα Μαθημάτων Ρώσικης Γλώσσας Για Παιδιά 8-14 Ετών

Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

ΕΠΙΠΕΔO Α1.1
Ρυθμός εκμάθησης Πρόγραμμα Τρόπος Πληρωμής
Μέτριος 60 ώρες 2 ώρες/εβδομάδαΣάββατο

11:00 – 13:00

Εφάπαξ 470,00 € Για 60 ώρες 2 Δόσεις 2 x 260,00 € Για κάθε 30 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20,00€. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με τα δίδακτρα.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 22,00 € το άτομο, τα δύο άτομα (2 х 13,00 €) και τα τρία άτομα (3 х 10,50 €) ανά ώρα και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. Εξ αποστάσεως (skype) χρεώνονται με 20,00€/ώρα για ένα (1) άτομο και 11,00€/ώρα τα δύο (2) άτομα.

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ: Για την προαγωγή στο επόμενο έτος απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή του σπουδαστή στα διαγωνίσματα του Ινστιτούτου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α1 ανέρχεται σε 20,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 30,00 € για μη σπουδαστές.

 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: α) Με την εφάπαξ  ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων (βλ. πίνακα διδάκτρων)

β) Έκπτωση έως 7% για τα Α.Μ.Ε.Α., τους σπουδαστές που είναι μέλη πολύτεκνης/τρίτεκνης οικογένειας, τα μέλη των οικογενειών, των οποίων το ένα μέλος έχει καταγωγή από τις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης ύστερα από κατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

γ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5%  σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

δ) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%

Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν  έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Share