Σεμινάρια Ρωσικών

Τα μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σε όλον τον κόσμο.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις γλωσσομάθειας αλλά και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών χρήσης και γνώσης της ρωσικής γλώσσας το Ινστιτούτο Πούσκιν διοργανώνει κύκλους σεμιναρίων με διαφορετικά θεματικά πεδία. Ειδικότερα διοργανώνει σεμινάρια επιμορφωτικάειδικής ορολογίαςεπιχειρηματικά και προσφέρει μαθήματα από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-learning). Το Ινστιτούτο έχει πιστοποιηθεί από τον γερμανικό οργανισμό TUV- InterCert με το υπ΄ αρ. πιστοποιητικό 09-Q-00412-TIC, με το οποίο βεβαιώνεται, ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, που εφαρμόζεται στο Ινστιτούτο, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008.

Share