Ρωσικά σε ξενόγλωσσους

Τα μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σε όλον τον κόσμο.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν πέρα από την κύρια εκπαιδευτική του δραστηριότητα, τη διδασκαλία και εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας σε Έλληνες, προσφέρει και μαθήματα στα ρωσικά σε πολίτες άλλων χωρών, που διαμένουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα παρέχει μαθήματα ρωσικής γλώσσας με βάση τα ελληνικά ή άλλη ξένη γλώσσα (αγγλικά, γερμανικά κλπ.) σε διπλωμάτες, υπαλλήλους και εργαζόμενους σε πρεσβείες, ξένες αποστολές, πολυεθνικές εταιρίες και διεθνείς οργανισμούς, στρατιωτικούς ακόλουθους, δημοσιογράφους και ξένους ανταποκριτές, εργαζόμενους σε ειδησεογραφικά πρακτορεία, αλλοδαπούς καθηγητές σε ξενόγλωσσα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σε ξένους, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά σε ξένους πολίτες, που έχουν επιλέξει για προσωπικούς λόγους να ζήσουν προσωρινά ή μόνιμα στη χώρα μας.

Επιπρόσθετα λόγω της μακρόχρονης εμπειρίας και προσφοράς του στην κοινωνική αφομοίωση και ενσωμάτωση ανθρώπων στην Ελλάδα, προερχομένων από την πρώην Σοβιετική Ένωση και μετέπειτα Ρωσική Ομοσπονδία (παλιννοστούντες, επαναπατρισθέντες, οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες) το Ινστιτούτο Πούσκιν εξακολουθεί να προσφέρει μαθήματα ελληνικής γλώσσας με βάση τα ρωσικά στις παραπάνω κοινωνικές κατηγορίες και στις νεότερες γενιές αυτών.

Επιπλέον στα πλαίσια προώθησης και διευκόλυνσης της διαδικασίας εκμάθησης ξένων γλωσσών στην Ελληνική Επικράτεια, που αποτελεί και βασική επιδίωξη της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, το Ινστιτούτο Πούσκιν προσφέρει, με βάση τα ρωσικά, στις παραπάνω κατηγορίες ρωσόφωνων, εκτός από ελληνικά και μαθήματα αγγλικής γλώσσας.

Share