Ξενόγλωσσοι – Ελληνικά

Τα μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 4187/10-09-2021) για τη δια ζώσης συμμετοχή στο μάθημα, οι μαθητές/τριες, επιδεικνύουν στη Γραμματεία του Ινστιτούτου: είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, είτε βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου (rapid test ή PCR), που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα.

Για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας και εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε ρωσόφωνους το Ινστιτούτο Πούσκιν προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

α) ατομικά μαθήματα (ιδιαίτερα) στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου

β) ομαδικά μαθήματα σε τμήματα στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου

γ) ομαδικά μαθήματα σε χώρο υπόδειξης του ενδιαφερόμενου φορέα ή της ομάδας των σπουδαστών

Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε ρωσόφωνους διεξάγονται με βάση τα ρωσικά, αλλά εφόσον ζητηθεί και κατόπιν συνεννόησης με το Ινστιτούτο, υπάρχει η δυνατότητα να προσφερθούν μαθήματα με βάση τα ουκρανικά, τα γεωργιανά ή άλλη γλώσσα. Εάν είναι επιθυμητό να γίνουν τα μαθήματα με βάση άλλη ξένη γλώσσα, αυτό είναι εφικτό μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Σπουδών του Ινστιτούτου, προκειμένου από κοινού να διερευνηθεί η περίοδος των προσφερομένων υπηρεσιών, η ζητούμενη γλώσσα, αφού συνυπολογιστούν πρώτα και άλλα δεδομένα, όπως αριθμός εκπαιδευομένων ατόμων, τόπος διεξαγωγής μαθημάτων κλπ.

 Κύκλος Σπουδών «Στοιχειώδεις Γνώσεις της Ελληνικής Γλώσσας»

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2
Ρυθμός  εκμάθησης Πρόγραμμα Τρόπος Πληρωμής
 Μέτριος 100 ώρες 4 ώρες/εβδομάδα (Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022)

Δευτέρα & Τετάρτη 11:00-13:00

Εφάπαξ

750,00 €

Για 100 ώρες

2 Δόσεις

2 x 400,00€

Για κάθε 50 ώρες

6 Δόσεις

6 x 130,00 €

Για κάθε 16 ώρες

ΕΓΓΡΑΦΗ: Η εγγραφή στο Ινστιτούτο ανέρχεται σε 20,00€

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μετρητά/κατάθεση ΕΤΕ/με κάρτα πριν την έναρξη των μαθημάτων. Τα έξοδα της τράπεζας βαρύνουν τον καταθέτη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Στο χώρο του Ινστιτούτου χρεώνονται με 20,00 € το άτομο, τα δύο άτομα (2 х 14,00 €) και τα τρία άτομα (3 х 11,00 €) ανά ώρα και προκαταβάλλονται έκαστο ιδιαίτερο μάθημα. Εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) χρεώνονται με 20,00€/1 ώρα για ένα (1) άτομο.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: α) Με την εφάπαξ ή με 2 δόσεις πληρωμή των διδάκτρων ( βλ. πίνακα διδάκτρων).

β) Έκπτωση έως 7% για τους ανέργους, τα Α.Μ.Ε.Α., τους σπουδαστές, που είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας ύστερα από την κατάθεση αντίστοιχων δικαιολογητικών. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ελληνικών).

γ) Για φοιτητές γίνεται έκπτωση 7%.

δ) Με τη φοίτηση στο Ινστιτούτο Πούσκιν σπουδαστών, που είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, γίνεται έκπτωση 5% σε κάθε μέλος. (Αφορά στη συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα εκμάθησης των ρωσικών).

ε) Με την προκαταβολή των διδάκτρων για 20 ώρες ιδιαίτερων μαθημάτων στο χώρο του Ινστιτούτου γίνεται έκπτωση 10%.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τμήματα με ελάχιστο αριθμό 5 σπουδαστών. Το Ινστιτούτο διατηρεί το δικαίωμα διάλυσης των τμημάτων που δεν καλύπτουν τον παραπάνω ελάχιστο αριθμό σπουδαστών. Στην περίπτωση αυτή ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να επιλέξει άλλο τμήμα ή να υπαχθεί στα ιδιαίτερα μαθήματα. Το Ινστιτούτο Πούσκιν  έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Share