Μεταφράσεις Ρωσικών | Ελληνικά – Ρωσικά και Ρωσικά – Ελληνικά

Το Ινστιτούτο Πούσκιν παρέχει υπηρεσίες γραπτής και προφορικής μετάφρασης από τα ελληνικά στα ρωσικά και από τα ρωσικά στα ελληνικά, καθώς και από τα ρωσικά στα αγγλικά (και άλλες γλώσσες) και αντίστροφα σε ιδιώτες, εταιρίες, αντιπροσωπίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Share