Γραπτές

Μεταφράσεις Γραπτών Κειμένων και Εγγράφων Ρωσικών – Ελληνικών

Το Ινστιτούτο Πούσκιν παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης γραπτών κειμένων και εγγράφων από τα ελληνικά στα ρωσικά και από τα ρωσικά σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες καθώς και σε ένα μεγάλο αριθμό άλλων γλωσσών.

Η μεταφραστική υπηρεσία του Ινστιτούτου προσφέρει έγκυρη μετάφραση ιδιωτικών και δημόσιων κειμένων, εγγράφων και βιβλίων και παραδίδει επικυρωμένες μεταφράσεις στη ρωσική, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα όταν αυτό απαιτείται.

Οι γραπτές μεταφράσεις του Ινστιτούτου καλύπτουν ανάγκες ειδικής ορολογίας σε λογοτεχνικά, επιστημονικά, εμπορικά, επιχειρηματικά, τεχνικά, θρησκευτικά, στρατιωτικά και άλλα θέματα.

Οι γραπτές μεταφράσεις παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή και εφόσον ζητηθεί προσφέρονται υπηρεσίες επιμέλειας κειμένων.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν έχει πραγματοποιήσει μεταφράσεις ιστοσελίδων, κρατικών εγγράφων, λευκωμάτων, βιβλίων, δημοσιευμάτων, τηλεοπτικών εκπομπών και κινηματογραφικών ταινιών (υποτιτλισμοί), εκτελωνιστικών εγγράφων, διαφημιστικών και προωθητικών εντύπων, κλπ. Τις υπηρεσίες αυτές τις έχει προσφέρει σε πανεπιστήμια, εκδοτικούς οίκους, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, αντιπροσωπίες, τράπεζες, ξένες αποστολές, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιδιώτες, κλπ.

Share