Διερμηνείες

Το Ινστιτούτο Πούσκιν παρέχει υπηρεσίες προφορικής ερμηνείας είτε ταυτόχρονης (σε καμπίνα), είτε  ταυτόχρονης ψιθυριστής, είτε διαδοχικής, από τα ελληνικά στα ρωσικά και από τα ρωσικά στα ελληνικά καθώς και από τα ρωσικά στα αγγλικά και αντίστροφα, σε όλη την Ελλάδα και σε αποστολές στο εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ειδικής ορολογίας σε λογοτεχνικά, επιστημονικά, νομικά, εμπορικά, επιχειρηματικά, τεχνικά, θρησκευτικά, στρατιωτικά και άλλα θέματα, σε συνέδρια, φόρουμ, συμπόσια, διαλέξεις, εμπορικές συναντήσεις, επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, δηκαστήρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια, τηλεοπτικές παρουσιάσεις, κλπ.

Το Ινστιτούτο εξυπηρετεί και καλύπτει τις ανάγκες διερμηνείας των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, πολυεθνικών εταιρειών, κρατικών οργανισμών, μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων, κλπ.

Share