Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022

Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτος 2021 – 2022 στο Ινστιτούτο Πούσκιν.

Τα μαθήματα διενεργούνται με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, (Τεύχος Β’ ΦΕΚ 4187/10-09-2021) για τη δια ζώσης συμμετοχή στο μάθημα, οι μαθητές/τριες, επιδεικνύουν στη Γραμματεία του Ινστιτούτου: είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, είτε βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), είτε βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου (rapid test ή PCR), που διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα.

 

• Προγράμματα για Αρχάριους και Προχωρημένους – Ενήλικες, Έφηβους και Παιδιά- Επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2.

• Έναρξη Νέου Προγράμματος για Αρχάριους – Έφηβους και Ενήλικες – στις 9 Μαρτίου 2022.

Καλό και δημιουργικό ακαδημαϊκό έτος!

Share