Παράδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019

  • Η παράδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου Α1 της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019, θα γίνεται από 20 Ιανουαρίου 2020, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 15:00 – 17:00 από τη γραμματεία του Ινστιτούτου.

 

  • Η παράδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του επιπέδου Α2 της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019, θα γίνεται από 20 Δεκεμβρίου 2019, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 15:00 – 17:00 από τη γραμματεία του Ινστιτούτου.

 

  • Η παράδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας των επιπέδων Β1, Β2, Γ1 και Γ2 της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019, θα γίνεται από 16 Δεκεμβρίου 2019, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 15:00 – 17:00 από τη γραμματεία του Ινστιτούτου.

Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών θα τα παραλαμβάνουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας από μέρους τους να προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή, η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται ως εξής:

  1. Αποστολή μεcourier στη διεύθυνση του παραλήπτη με χρέωση του παραλήπτη. Ο/η κάτοχος του πιστοποιητικού θα έχει στείλει προηγουμένως στη διεύθυνση του Ινστιτούτου ή μέσω e-mail, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από δημόσια αρχή , στην οποία θα αναγράφεται ότι αδυνατεί να παραλάβει ο/η ίδιος/ίδια το πιστοποιητικό και επιθυμεί να του/της αποσταλεί μέσω courier.
  2. Παράδοση σε τρίτο πρόσωπο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, το οποίο θα έχει εξουσιοδοτηθεί από τον/την κάτοχο του πιστοποιητικού (με θεωρημένη εξουσιοδότηση) για την παραλαβή του.

 

Share