Παράδοση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020

Η παράδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020, θα γίνεται από 6 Αυγούστου 2020, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 15:00 – 17:00 από τη γραμματεία του Ινστιτούτου.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν θα παραμείνει κλειστό 10 – 24 Αυγούστου 2020.

Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών θα τα παραλαμβάνουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας από μέρους τους να προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή, η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται ως εξής:
1) Aποστολή με courier στη διεύθυνση του παραλήπτη με χρέωση του παραλήπτη. Ο/η κάτοχος του πιστοποιητικού θα έχει αποστείλει προηγουμένως, στη διεύθυνση του Ινστιτούτου ή μέσω e-mail, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία), στην οποία θα αναγράφεται ότι αδυνατεί να παραλάβει ο/η ίδιος/ίδια το πιστοποιητικό και επιθυμεί να του/της αποσταλεί μέσω courier. Στην υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται να αναγράφεται οπωσδήποτε και κινητό τηλέφωνο.
2) Παράδοση σε τρίτο πρόσωπο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, το οποίο θα έχει εξουσιοδοτηθεί από τον/την κάτοχο του πιστοποιητικού (με θεωρημένη εξουσιοδότηση) για την παραλαβή του.

Share