Παράδοση Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2020

Η αποστολή των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2020, θα γίνεται από 4 Δεκεμβρίου 2020.

Τα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται με courier στη διεύθυνση του παραλήπτη με χρέωση του παραλήπτη. Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών θα έχουν προηγουμένως στείλει, στο e-mail του Ινστιτούτου, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία ή μέσω του www.gov.gr), στην οποία θα δηλώνουν το επίπεδο γλωσσομάθειας και ότι επιθυμούν το πιστοποιητικό τους να αποσταλεί μέσω courier.

Στην υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται οπωσδήποτε να αναγράφεται και κινητό τηλέφωνο.

Share