Παράδοση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2021

Η παράδοση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2021, θα γίνεται από 13 Δεκεμβρίου 2021, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 15:00 – 17:00 από τη γραμματεία του Ινστιτούτου.

Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών θα τα παραλαμβάνουν με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας από μέρους τους να προσέλθουν οι ίδιοι για την παραλαβή, η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται ως εξής:

  1. Αποστολή με courier στη διεύθυνση του παραλήπτη με χρέωση του παραλήπτη.
    Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών θα έχουν προηγουμένως στείλει, στο e-mail του Ινστιτούτου, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από δημόσια αρχή (ΚΕΠ, Αστυνομία ή μέσω του www.gov.gr), στην οποία θα δηλώνουν το επίπεδο γλωσσομάθειας και ότι επιθυμούν το πιστοποιητικό τους να αποσταλεί μέσω courier. Στην υπεύθυνη δήλωση χρειάζεται οπωσδήποτε να αναγράφεται και κινητό τηλέφωνο.
  2. Παράδοση σε τρίτο πρόσωπο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, το οποίο θα έχει εξουσιοδοτηθεί από τον/την κάτοχο του πιστοποιητικού (με θεωρημένη εξουσιοδότηση) για την παραλαβή του.
Share