Εκμάθηση Ρωσικών | Μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας

Οι στόχοι του Ινστιτούτου Πούσκιν είναι η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας, η κάλυψη των αναγκών εκμάθησης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και η διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης της ρωσικής γλώσσας.

Στο πλαίσιο εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, διεξάγονται κύκλοι σεμιναρίων ειδικής ορολογίας, τμήματα εξειδίκευσης μεταφραστών και διερμηνέων και παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που εκδίδεται από το ίδιο το Ινστιτούτο Πούσκιν.

Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούνται έντυπα και οπτικοαουστικά  μέσα, καθώς και προγράμματα Η/Υ για τη διδασκαλία στο τμήμα και την εκμάθηση από απόσταση.

Συμβολή στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας έχει το ετήσιο πολιτιστικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου, το οποίο περιλαμβάνει προβολή ταινιών, ομιλίες, ημερίδες και εκθέσεις, και παρουσιάζει στο ελληνικό κοινό το ρωσικό πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις.

Τα προγράμματα εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας στα τμήματα του Ινστιτούτου ανταποκρίνονται στα εκπαιδευτικά κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Επίπεδο Α1 – 60 ώρες

Επίπεδο Α2 – 60 ώρες

Επίπεδο Β1 – 110 ώρες

Επίπεδο Β2 – 220 ώρες

Επίπεδο C1 – 220 ώρες

Επίπεδο C2 – 220 ώρες

Share