Εξετάσεις Ρωσικών

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της
θερινής περιόδου 2019 θα διεξαχθούν ...

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της
θερινής περιόδου 2019 θα διεξαχθούν ...

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της θερινής περιόδου 2019 θα διεξαχθούν ...

Записаться на курсы русского языка любого уровня можно в течение всего года в рабочие дни – с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00.
previous arrow
next arrow
Slider

изображение дня

25 июля 1984 года состоялся первый выход женщины-космонавта в открытый космос. Светлана Евгеньевна Савицкая вышла в открытый космос с борта орбитальной космической станции «Салют-7».

курсы

Уникальные курсы русского языка в Афинском институте русского языка им. А. С. Пушкина направлены на совершенствование лингвистических и межкультурных навыков учащихся, на расширение ...

Больше...

экзамены

Общая информация.

Сертификационные экзамены по русскому языку как иностранному Афинского института русского языка им. А.С. Пушкина проводятся два ...

Больше...

Письменный перевод – Устный перевод

Афинский институт русского языка имени А.С. Пушкина предоставляет услуги устного и письменного перевода с греческого на русский язык и с русского на греческий язык ...

Больше...

Ρωσικά για όλους

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Больше...

о нас

Афинский институт русского языка им. А.С. Пушкина – старейшая и крупнейшая образовательная организация, занимающаяся преподаванием русского языка как иностранного и распространением русской культуры ...

Больше...

Фонд греко-российского сотрудничества

Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η σύσταση του οποίου εγκρίθηκε με το από 21/2/1995 Διάταγμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (Φ.Ε.Κ. 136/Β/1-3-1995). Το Ίδρυμα Ελληνορωσικής Συνεργασίας αποτελεί ...

Больше...

Μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας

Οι στόχοι του Ινστιτούτου Πούσκιν είναι η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας, η κάλυψη των αναγκών εκμάθησης σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και η διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης στα Ρωσικά.

Στο πλαίσιο εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας, διεξάγονται κύκλοι σεμιναρίων ειδικής ορολογίας, τμήματα εξειδίκευσης μεταφραστών και διερμηνέων και παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που εκδίδεται από το ίδιο το Ινστιτούτο Πούσκιν.

Στην εκπαιδευτική διαδικασία χρησιμοποιούνται έντυπα και οπτικοαουστικά  μέσα, καθώς και προγράμματα Η/Υ για τη διδασκαλία στο τμήμα και την εκμάθηση από απόσταση.

Εξετάσεις - Πιστοποίηση

Το Ινστιτούτο Πούσκιν λειτουργεί επίσημα, ως εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας με διπλώματα που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.

Το Ινστιτούτο ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χρήσης της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Α1 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ Β2 ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
Α2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΓΝΩΣΗ Γ1 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ
Β1 ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ Γ2 ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Μεταφράσεις - Διερμηνίες

Το Ινστιτούτο Πούσκιν παρέχει υπηρεσίες γραπτής και προφορικής μετάφρασης από τα ελληνικά στα ρωσικά και από τα ρωσικά στα ελληνικά, καθώς και από τα ρωσικά στα αγγλικά (και άλλες γλώσσες) και αντίστροφα σε ιδιώτες, εταιρίες, αντιπροσωπίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ρωσικά Βιβλία - Εκπαιδευτικό Υλικό

Το Ινστιτούτο Πούσκιν, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του και της προσφοράς ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας με σύγχρονες μεθόδους και εγχειρίδια, αντιπροσωπεύει και συνεργάζεται με διάφορους εκδοτικούς οίκους εκπαιδευτικών βιβλίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Είμαστε Παντού

previous arrow
next arrow
Slider

Μαθήματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο

www.russkiymir.ru

Πρεσβεία Της Ρώσικης Ομοσπονδίας

Share