Θέσεις εργασίας

Ζητούνται εκπαιδευτικοί για μόνιμη εργασία για διδασκαλία σε παιδιά και εφήβους. Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@pushkin.gr

Το Ινστιτούτο Πούσκιν δίνει τη δυνατότητα, σε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, να εργαστούν σε αυτό ως καθηγητές-καθηγήτριες ρωσικής γλώσσας.

Институт русского языка им. А. С. Пушкина приглашает к сотрудничеству квалифицированных преподавателей русского языка как иностранного.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ζητεί συνεργάτες με άριστες γνώσεις ελληνικών – ρωσικών και σε θέματα πληροφορικής, με ανώτατη μόρφωση (επιθυμητές οι σπουδές σε ανθρωπιστικές επιστήμες).

Институту им. А. С. Пушкина требуются сотрудники с отличным знанием греческого и русского языков, высшим образованием (желательно гуманитарным), продвинутым знанием ПК

Παρακαλούμε να αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail: info@pushkin.gr

Резюме просим направлять на электронный адрес: info@pushkin.gr

Share